Imagine | John Lennon Number Ones

Song Title

Imagine Imagine John Lennon Number Ones Singles Chart from 1970 to 2024. We list all John Lennon's number one hits for all time.
Artist John Lennon
Year 1981
Date reached Number One 06-01-1981
Weeks at Number One 4
Views of this page 143

Full list of UK Number Ones for John Lennon

Full list of UK Number Ones for 1981

<< Go Back